Visie

 

Culturion is een opleidingscentrum in haar kiemfase.  Het wil uitgroeien tot een vitaal wezen met gezonde, gegronde en hartelijke eigenschappen.

Een plek waar handen kunnen dansen met materie, waar het hart zich kan oefenen in het verbinden en het hoofd heerlijk kan ontleden en analyseren.

Via lezingen, workshops en opleidingen mag het mensen ondersteunen in het laven van die zieledorst.  Een fenomeen dat steeds vaker aan het licht komt. 

 

Hoe bouwen we aan een cultuur gebaseerd op een wezenlijk inzicht in de ontwikkeling van de 4 natuurrijken?  

Deze vraag staat centraal bij het aanbod en het organiseren van Culturion.  

 

Volgende thema's gelden als rode draad in dit initiatief.  

Het ambachtelijk werk, de energetische dimensie, het gevoelsleven in ontwikkeling, de geest als bron voor inspiratie...

Een breed spectrum komt langs zodat vele aspecten van het mens-zijn worden gevoed.

 

Als interesse in mens en omgeving de basis vormt voor een duurzame ontwikkeling, dan wil Culturion een tuin zijn waarin dit alles groeien mag.  

 

Van harte, 

 

Kristof V.