Kristof Vervynck, Coördinator 

Korte biografie

 

Het begon met "zin in zorg" als opvoeder.  Na het verkennen van verschillende sectoren leek het mij duidelijk dat ik op zoek mocht naar een landschap waarbinnen deze zorg ondersteund kon worden.  De landbouw had van oudsher een sociale rol, vooral in kloosters en abdijen.  Ik ging boeren, waarbij BD-landbouw het sterkst de mens betrekt in dit zorgende/helende ondernemen.

 

Na 8 jaar in de landbouw te hebben geholpen en gedragen bleek er een stuk niet aan bod te komen.     

Iets in de beleving van dit hele zonne-gebeuren ontbrak.  

Land in ontwikkeling is mens in ontwikkeling, hoorde ik ergens fluisteren. 

Dus verkende ik tuintherapie en natuurcoaching.  

Hoe breng ik een diepere laag van landbouw-beleving in het bewustzijn van mezelf en anderen?

 

Door een stevige burn-out kwam het aspect energie ten vraag.  

Wat is energie en hoe gaat een mens er bewust mee om?   

Hoe zorg ik voor een evenwichtige energie als beheerder van mens, land, plant en dier?

Een opleiding ecointention en intuïtieve ontwikkeling brachten antwoorden.  

Nog veel duidelijker werd de doorstralende rol als drager van een onderneming.  

Het in cultuur brengen van een plek is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van zichzelf.

 

De plek van bedrijvigheid is een spiegel van jou gehele wezen als mens.         

       

                         

Sinds april 2016 is Kristof actief als coordinator voor Culturion op het Initiatievendorp "De Wereldwerf".

Als Cultuurboer verzorgt hij tevens workshops als onderdeel van het aanbod.