Historiek

Schaarste maakt creatief. Verder gaan dan ‘voor wat hoort wat’. Je niet laten remmen door de beperkingen van het actuele systeem. Mensenzorg is meer dan eten, drinken, wassen slapen, voor de tv zetten en voor de rest niet te moeilijk doen. Gebouwen zijn meer dan een cubus die je uit de regen en de koude houdt.

Dit kan allemaal binnen de aanpak van de maatschappelijke driegeleding, als geleerd door Rudolf Steiner, maar bijna nergens in de wereld in de praktijk gebracht. Daarom wordt tot het zover is het gat gedicht tot wat er financieel kan en wat er voor de mensen nodig is, door vrijwilligerswerk

We willen bijvoorbeeld mooie gebouwen en zijn niet alleen voor noch tegen rijkere mensen, dus bouwen we ze zelf. Daarvoor werd eerst het houtatelier gebouwd, maar dit duurde te lang. Hier ontstond het idee bij Marien Faasse om zijn werfhuis in Culemborg (Nederland) te linken aan het wereldwijde netwerk WWOOF met de vraag of er ook Organic Buildings bij konden, een vraag die positief werd beantwoord. Zo werden we geaccepteerd door de hoofdzetel van WWOOF in Londen.

Om de vrijwilligers ook een optimale opvang te bieden in ons project in Olen kozen we ervoor om te investeren in een aangename verblijfplaats voor hen.

Medio 2005 werd het perceel gekocht aan Roden Driesen dat de verbinding legt tussen de straat en de andere terreinen en waar het kinderonthaal zou gebouwd worden. Een blije zoon van twee gelukkige verblijvers van Huize De Sterrewijzer schonk ons in 2007 drie klascontainers van de stad Antwerpen, waarvan er twee werden omgebouwd tot een verblijfplaats van en voor vrijwilligers.

Sindsdien, 2007, is De Vrije Wereld als leefsite voor vrijwilligers actief.