Wie we zijn

We zijn WWOOF’ers (Willing Workers On Organic Farms), we komen van over heel de wereld om enkele weken of maanden mee te werken aan ons project.

En/of we zijn EVS’ers (European Volunteer Service), mensen die voor 6 maanden of een jaar komen meewerken.

En/of we zijn SCI’ers (Service Civil International) en we komen op eigen kosten met 12-20 vrijwilligers in de vakantie meewerken aan de projecten in het initiatievendorp.

En/of we komen via VIA, de Antwerpse vrijwilligersorganisatie die bouwkampen organiseert door studenten, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

En/of jongeren met een beperking via verschillende organisaties zoals MAST.

En/of we komen uit de kring van bekenden of anderen verbonden met De Wereldwerf.

De bouwkampen worden geleid door Charles De Jongh en als we meewerken in de andere initiatieven dan zijn het deze initiatiefverantwoordelijken van de betreffende afdeling die de leiding geven.

Wie we zijn de vrije wereld

Onze dagelijkse dagopening

We hebben een vacature voor een host, gastvrouw of gastheer die de Vrije Wereld, de leefsite voor vrijwilligers, in zijn dagelijkse werking aanstuurt en waar men terecht kan voor kleine en grote zaken.