Wie zijn we

De initiatiefnemers: (via centrale informatie pagina van de website)
verkopers/eigenaars/bewoners van christalwoningen

  • Pol en Minu Mathieu: ondernemers op rust
  • Jos en Lydia Peeters: vertaler/tolk en huisvrouw met drie (volwassen) kinderen
  • Johan en Leen Hoet: Johan is initiatiefnemer Optiekers Zonder Grenzen en Leen voorzitster OCMW Schilde
  • Rita en Goedele Florent: nog invullen wie zij zijn
  • Paul en Nancy BarbĂ©
  • Roger Lenssens